Kontakt

Poszukujemy lokalnych dystrybutorów naszych produktów do współpracy. 

Prosimy o kontakt w celu przedstawienia szczegółów. 

PROFERM PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: EU8952094159

REGON: 36543552500000

KRS: 0000637879

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł 

Prezes Zarządu: mgr inż. Krzysztof Pingot

Adres

ul. Paprotna 8 lok. 28

51-121 Wrocław

telefon: +48 602 112 098

www.profermplus.eu  e-mail: biuro@profermplus.eu